TRAINING

» WAT DOEN WE » TRAINING

ORTrainingSynergia is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor uw OR, GOR, COR of één van uw commissies. Om u een zorgvuldig aanbod op maat te kunnen doen, nemen we in een voorgesprek uw situatie, knelpunten en leerbehoeften door. Tevens bespreken we de algemene gang van zaken van een training, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. Aansluitend mailen we u een concreet opleidingsvoorstel. Mogelijke onderdelen kunnen zijn:

  • •   Vaardigheden (oa onderhandelen, vergaderen, mediation, conflicthantering)
  • •   Juridische kennis (oa  WOR, CAO, arbeidsrecht)
  • •   Financiële kennis (oa lezen van jaarrekening, begroting)
  • •   Organisatorische kennis (oa (re) organisatieadvies en –ontwikkeling)

Synergia verzorgt daarnaast, per organisatie of per sector, ook open inschrijvingstrainingen. Deze zijn bedoeld voor specifieke professionals van het betreffende concern of in die bepaalde branche. Denk aan een training voor alle voorzitters of voor alle VGW-ers. Onze relaties ervaren deze bijeenkomsten als zeer zinvol. Naast inhoudelijke thema’s is er ruimte om te leren van elkaar, en inzicht te krijgen wat er zoal speelt binnen de organisatie of de sector. Vraag vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen.

Synergia geeft haar trainingen op de locatie die u uitkiest. Dat kan in een conferentieoord of hotel zijn, of bij u in huis. In overleg spreken we af wie wat regelt.

Synergia: sterk in de optelsom der delen, goed in de uitkomst!