ADVIES

» WAT DOEN WE » ADVIES

advies en begeleidingSynergia ondersteunt ondernemingsraden bij fusies, overnames, bedrijfssluiting of sluiting van bedrijfsonderdelen, outsourcing, etc. Naast inhoudelijk advies en eventuele contra expertise, begeleiden wij ondernemingsraden gedurende het gehele reorganisatie traject. Het uitgangspunt is dat de ondernemingsraad ten alle tijde zelf aan het stuur zit en leidend over het totale proces blijft.

Synergia staat ondernemingsraden bij om snel tot een inhoudelijk afgewogen advies te komen. Immers, in een zeer kort tijdsbestek moet de ondernemingsraad een adviesaanvraag analyseren, de juiste vragen stellen, met alternatieven komen en zo nodig een sociale regeling met de directie uitonderhandelen. Veelal gaat het om complexe situaties die niet tot het reguliere werk behoren. Soms is sprake van gedwongen afscheid van collega’s. Dit heeft een enorme emotionele impact op zowel het OR collectief, als op de individuen. Ook hierin bieden wij ondersteuning.

Synergia doet ondernemingsraden een aanbod op maat, met specialisten die daarbij passen. Vanuit de inhoudelijke complexiteit, stellen we bij reorganisaties vaak een kernteam van adviseurs samen. U kunt daarbij denken financieel of juridisch specialisten, maar ook aan onderhandelaars en mediators.

Synergia: ontzorgt haar relaties!